Technologie

Vyvíjíme a realizujeme architektonické UHPC objekty pomocí šestiosé robotické fabrikace.

Robotická fabrikace & UHPC

Robotické výrobní postupy jsou pro své nesporné výhody již běžně využívány v mnoha odvětvích, včetně automobilového či leteckého průmyslu. Ve stavebnictví se však robotizace a automatizace výstavby stávají denní realitou až v současnosti. So Concrete na tento celosvětový megatrend navazuje a přináší do České republiky nejnovější technologii šestiosé robotické fabrikace pomocí UHPC (ultra-vysokohodnotný beton) i jiných stavebních materiálů.

Výhody technologie So Concrete

Úspora materiálu, estetika a ekologická šetrnost jsou tři zásadní přednosti robotické fabrikace ve stavebnictví. Při digitalizovaném navrhování staveb využíváme principů topologické optimalizace, díky níž významně šetříme materiál. Dalším přínosem technologie So Concrete oproti doposud dostupným možnostem 3D tisku betonu je také vysoká estetická kvalita a takřka neomezené možnosti tvarových a povrchových řešení objektů.

Čím se zabýváme

Náš interdisciplinární tým spojuje dlouholeté zkušenosti z architektury, vývoje materiálů a robotického programování a pomocí technologie So Concrete vyvíjí a realizuje stavební prvky, včetně nosných stavebních konstrukcí.

Vize So Concrete

Naším cílem je posunout stavební průmysl k dlouhodobé udržitelnosti. Jednou z největších předností UHPC je jeho odolnost vůči vlivům okolního prostředí, díky které jsou výsledné betonové objekty prakticky bezúdržbové. Spolu s úsporami materiálu o 40-60% tak naše technologie znatelně snižuje ekologickou zátěž výstavby.

O nás

Za společností So Concrete stojí tým zkušených architektů, vývojářů, materiálových odborníků a technologů.

Tým So Concrete

Máme letité zkušenosti s prací s roboty a stavebními materiály včetně betonu. Postupy a materiály pravidelně testujeme a ověřujeme s Kloknerovým ústavem při ČVUT.
O digitální fabrikaci náš tým přednášel na univerzitě ETH Zurich, kde působí přední kapacity v oboru Digital Building Technologies.

Fabrika So Concrete

V současné době pracujeme na rozšíření fabriky So Concrete v Praze. Brzy odhalíme víc.

Partneři

Spolupracujeme s předními českými i mezinárodními odborníky a akademickými institucemi. Mezi naše hlavní partnery patří:


ABB Robotics
Dodávka robotického systému


→ new.abb.com

Kloknerův Ústav při ČVUT v Praze
Zajištění analýzy pevnosti u všech zakázek


→ www.klok.cvut.cz

MAI International
Dodávka technologie speciálně
modifikovaných pump


→ www.mai.at

Master Builders Solutions
Dodavatel aditiv


→ www.master-builders-solutions.com

Klienti


KKCG
Realizace sochy Na Horu


→ www.kkcg.com

Karlin Group
Spolupráce na pilotních projektech


→ www.karlin.cz

Kontakt

Webovou stránku budeme průběžně doplňovat o novinky a další podrobnosti týkající se technologie So Concrete. Do té doby nás můžete sledovat a kontaktovat zde: